Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 106

 

Інформатика

Підручник: Інформатика 6 Морзе Н.В. видавничий дім «Освіта», 2014

 

Урок 1.

 

Тема: Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця

 

Що таке план та інструкція ?

Люди під час підготовки до виконання завдань і проведення певних подій складають план дій.

План визначає порядок дій, які необхідно виконати для до­сягнення мети та отримання результату.

Інколи план містить і терміни виконання.

 

Наприклад, план виготовлення годівнички для птахів можна подати так:

1.            Креслення деталей.

2.            Вирізання деталей з дерева.

3.            Створення каркаса.

4.            Виготовлення дашка.

5.            З'єднання деталей годівнички.

6.            Закріплення підвіски.

 

План можна повідомити усно, подати письмово, зобразити у вигляді малюнків або продемонструвати послідовність дій. Але в кожному випадку важливим є порядок виконання дій. Якщо в плані переплутати порядок дій, то такий план не приведе до очікуваного результату.

Якщо план складається зі спонукальних речень, то він являє собою інструкцію. При цьому в плані вказують дії, які потрібно виконати, а в інструкції — вказівки, як їх виконувати.

 

Наприклад, інструкцію з висаджування дерева  можна подати такими реченнями:

1.    Викопай лунку такого розміру, щоб у ній розмістилося все коріння саджанця.

2.    Розмісти саджанець вертикально, корінням усередину лунки.

3.  Налий у лунку води.

4.  Засип коріння землею, утрамбуй.

5.  Полий саджанець водою.

 

Що таке команда?

В інструкціях використовують повідомлення, спрямовані на виконання певних дій. Їх часто називають командами.

 

Команда — це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії.

 

Ту саму команду можна подати в різних формах — усно, письмово, за допомогою схем чи звуків. Це залежить від її призначення та об'єкта, який вико­нуватиме цю команду, — виконавця команди.

Команду «Увага!» можна передати відповідним жестом регулювальника на перехресті, зображен­ням на дорожньому знаку або реченням, записаним у наказовій формі.

 

Хто або що може бути виконавцем команд?

Дресировані тигри в цирку — це виконавці: вони виконують ті команди, яких їх навчив дресирувальник. Хлопчика, що перехо­дить дорогу на зелене світло світлофора, також можна назвати виконавцем. Мобільний телефон, за допомогою якого ти надсилаєш другові повідомлення, теж виконує команди після натискання певних кнопок.

 

Виконавець — це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди.

 

Ти вже знаєш, що людина, тварина, машина — це об'єкти жи­вої або неживої природи.

У кожного виконавця може бути свій набір команд.

Наприклад, речення «Розфарбувати!» може бути командою для людини, яка має в руках пензлик із фарбою, знає, що тре­ба розфарбувати, й уміє це робити. В іншому разі виконавець не зможе виконати таку команду.

 

Що називають системою команд виконавця?

Виконавець має свій набір команд, кожна з яких йому зрозуміла і він навчений їх виконувати. Наприклад, виконавець службо­вий собака вміє виконувати певні команди людини. А інший ви­конавець — дворовий собака — деякі команди виконати не зможе.

 

Система команд виконавця — це набір команд, які він може виконати.

 

Чим виконавець-машина відрізняється від виконавця-люди­ни? Людина може мислити. Вона сама приймає рішення. Ма­шина може виконувати лише ті команди, які для неї склала лю­дина і при її створенні передбачила можливість їх виконання. Комп'ютер також є виконавцем команд, які дає йому людина. Наприклад, запустити програму на виконання, завершити роботу з програмою.

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: Для закріплення вивченого матеріалу прочитайте параграф 1 підручника та виконайте завдання: «Обговорюємо» відповісти на питання; «Працюємо в парах» №3, 4, вивчити поняття, подані у «Словничку».