Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 106

 

Математика

Підручник: Математика  5 клас. Автори:А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір.

 

1Урок.

 

Тема:  Повторення матеріалу за 4 клас

 

Перед вивченням нового матеріалу вам необхідно згадати те, що ви вивчали раніше.

1.     При обчисленні прикладів на декілька дій спочатку виконуються дії в дужках, потім множенні і ділення, і в останню чергу додавання і віднімання.

2.     При розв’язуванні текстових задач:

a.      Якщо сказано «на … більше» або «на … менше», то відповідно потрібно додавати або віднімати;

b.     Якщо сказано «у … разів більше» або «у … разів менше», то відповідно потрібно множити або ділити.

3.     Для того, щоб розв’язати задачу на рух, необхідно пам’ятати такі правила:

a.      Відстань = час * швидкість

b.     Час = відстань : швидкість

c.     Швидкість = відстань : час

4.     У задачах на рух, якщо сказано, що напрямок руху двох об’єктів однаковий, то їх швидкості можна відняти; якщо ж напрямки їх руху протилежні, то їх швидкості можна додати.

Нагадаємо, як розв’язувати різні види завдань:

1.     Обчисліть:

a.      3576 + 2790;

b.     67836 – 2378;

c.     234*54;

d.     561:11.

Розвязання.

                     2.     Збираючись у гості до бабусі, Карлсон вирішив підкріпитися. На сніданок він з’їв 26 банок варення,  на обід – на 16 банок більше, ніж на сніданок, а на вечерю – у 6 разів менше, ніж на обід. Скільки всього банок варення з’їв Карлсон за день.

Розвязання

1)     26 + 16 = 42(банки) – з’їв Карлсон на обід

2)     42 : 6 = 7(банок) – з’їв Карлсон на вечерю

3)     26 + 42 = 68(банок) - з’їв Карлсон на обід і вечерю

4)     68 + 7 = 75(банок) - з’їв Карлсон за увесь день

Відповідь: 75 банок варення з’їв Карлсон за увесь день.

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: За матеріалом повторення виконайте наступні завдання: №№ 11, 13, 15, 36, 37, 41, 81, 82, 108, 109, 138, 139

 

 

2 урок

 

Тема: Розв’язування прикладів. Ряд натуральних чисел

 

Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., які використовують при лічбі предметів, називають натуральними.

Наприклад, числа 1, 3, 24, 60, 365, 1 ООО ООО — натуральні числа.

Зазначимо, що не всі числа, якими ви користуєтесь, — натуральні. Так, числа 0, ½, 2/3 не є натуральними.

Усі натуральні числа, записані в порядку зростан­ня, утворюють ряд натуральних чисел, або натураль­ ний ряд. Першим числом натурального ряду є число 1, другим — число 2, третім — число 3 і т. Д

У натуральному ряду за кожним числом слідує ще одне число, яке більше за попереднє на одиницю. Тому в натуральному ряду немає останнього числа. Число 1 не має попереднього. Отже, серед натураль­ них чисел є найменше число — це число 1, але немає найбільшого. Записати весь натуральний ряд неможливо. За­ звичай роблять так: записують поспіль кілька пер­ ших чисел натурального ряду, а потім ставлять три крапки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,….

 

Завдання 1. Стор.7. Завд.3,4.

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: Стор. 8. Завд. 13,14..

 

3 - 4 урок

 

Тема: Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

Як дім будують із цеглин, а слова складають з лі­ тер, так натуральні числа записують за допомогою спеціальних знаків, які називають цифрами. Цих цифр десять: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Натуральні числа, записані однією цифрою, назива­ ють одноцифровими, двома цифрами — двоцифровими, трьома цифрами — трицифровими і т. д. Усі числа, крім одноцифрових, називають багатоцифровими. Багатоцифрове число може починатися з будь-якої цифри, крім цифри 0. Легко прочитати трицифрове число 917, однак чис­ ло 17025543607 прочитати набагато складніше. Щоб прочитати багатоцифрове число, цифри його запису розбивають справа наліво на групи по три цифри: 17 025 543 607 (при цьому крайня зліва група може складатися з трьох цифр, із двох цифр, як у нашому прикладі, або з однієї цифри). Ці групи називають кла­ сами. Перший справа клас називають класом одиниць, другий — класом тисяч, третій — класом мільйонів, четвертий — класом мільярдів і т. д. Під час читання багатоцифрового числа число, за­ писане в кожному класі, читають як, трицифрове, дво­ цифрове або одноцифрове, додаючи при цьому назву класу (зазвичай назву класу одиниць не промовляють). Число 17 025 543 607 читають:

17 мільярдів 25 мільйонів 543 тисячі 607.

 

 

Кожний клас розбивають справа наліво на три роз­ ряди: одиниці, десятки, сотні. Так, у наведеному прикладі в класі одиниць 7 оди­ ниць, 0 десятків і 6 сотень, а в класі мільйонів — 5 оди­ ниць, 2 десятки, 0 сотень. Назви всіх розрядів числа 17 025 543 607 наведено в поданій таблиці.

 

Якщо всі цифри якогось класу числа є нулями, то, читаючи число, назву цього класу не промовляють. Наприклад, число 2 000 724 читають: 2 мільйони 724. Запис натуральних чисел, яким ми користуємося, називають десятковим. Така назва пов’язана з тим, що десять одиниць кожного розряду складають одну одиницю наступного, старшого розряду. Наприклад, десять одиниць складають один десяток, десять десят­ ків — одну сотню і т. д.

 

Число 2958 можна подати у вигляді суми:

 2958 = 2000 + 900 + 50 + 8

 або

2958 = 2 • 1000 + 9 • 100 + 5 • 10 + 8 • 1.

 

 Останню рівність називають записом числа 2958 у вигляді суми розрядних доданків.

 

Завдання 1. Стор.11. Завд. 3,4.

 

 

 

 

Домашнє завдання: Стор. 11. Завд. 19.

Стор. 14. Завд. 38, 39.

Прочитати додатковий матеріал на стор. 15-18.